Disclaimer Löwik Wonen & Slapen

Löwik Wonen & Slapen wijst jou als bezoeker van de website lowikmeubelen.nl graag op het volgende:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Löwik Wonen & Slapen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Löwik Wonen & Slapen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

De op deze website getoonde informatie wordt door Löwik Wonen & Slapen met veel zorg en aandacht samengesteld. Het is mogelijk dat – ondanks de constante zorg en aandacht – de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De website lowikmeubelen.nl is met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten eigendom van Löwik Wonen & Slapen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Löwik Wonen & Slapen.

Prijswijzigingen en verkrijgbaarheid van producten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Löwik Wonen & Slapen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. Löwik Wonen & Slapen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren en te wijzigen.

Löwik Wonen & Slapen is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Een aantal links op de website van Löwik Wonen & Slapen leiden naar websites buiten het domein van Löwik Wonen & Slapen. Deze websites zijn geen eigendom van Löwik Wonen & Slapen en derhalve is Löwik Wonen & Slapen ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites, noch voor de kwaliteit van eventuele diensten of producten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Löwik Wonen & Slapen worden onderhouden wordt afgewezen.

Contactgegevens:
Löwik Wonen & Slapen
Westeinde 660
76761 CX Vriezenveen
Telefon: (0546) 55 99 55
E-mail: [email protected]
www.lowikmeubelen.nl
KVK 06052114