Privacy policy

Löwik Wonen & Slapen Löwik Wonen & Slapen, gevestigd aan Westeinde 660 76761CX Vriezenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lowikmeubelen.nl
Westeinde 660
76761CX Vriezenveen
tel. 0546559955

De Functionaris Gegevensbescherming van Löwik Wonen & Slapen is te bereiken via admin@lowikmeubelen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Löwik Wonen & Slapen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lowikmeubelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Löwik Wonen & Slapen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en bijbehorende betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, wanneer u zich hier voor heeft aangemeld;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Löwik Wonen & Slapen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Löwik Wonen & Slapen volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten, diensten en advertenties afstemmen op uw behoefte;
 • Löwik Wonen & Slapen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Löwik Wonen & Slapen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Löwik Wonen & Slapen) tussen zit.

Löwik Wonen & Slapen verwerkt enkel persoonsgegevens als dit expliciet is aangegeven (privacy by default) door de klant. Dat wil zeggen, bij het tekenen van de overeenkomst, bij het invullen van (web) formulieren en het plaatsen van online overeenkomsten geeft de klant expliciet toestemming. De klant is vooraf geïnformeerd over ons privacy beleid. Löwik Wonen & Slapen slaan alleen die gegevens op waardoor het orderproces en het marketing proces voor de klant zo goed mogelijk kan worden verwerkt (privacy by design).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Löwik Wonen & Slapen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren standaard een bewaartermijn van 7 jaar, dit termijn is vastgesteld om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale bewaarplicht. Meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief of doet u een aanvraag via onze website, dan worden uw gegevens standaard 2  jaar behouden, voor afloop van deze periode zullen wij u opnieuw om uw toestemming vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Löwik Wonen & Slapen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Löwik Wonen & Slapen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Löwik Wonen & Slapen uw persoonsgegevens aan andere derden (samenwerkende partijen).

 • Copernica CRM partner
 • Colijn-IT CRM partner
 • ManagedWPhosting Hosting partner
 • De Jong & Laan accountants
 • Brinks Transport  vervoerder
 • Regio Transport vervoerder
 • DPD vervoerder
 • Oranje Furniture Care servicebureau

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Löwik Wonen & Slapen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Löwik Wonen & Slapen gebruikt o.a. cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Cookies op lowikmeubelen.nl
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google.com
 • Lowikmeubelen.nl
 • Facebook.com
 • Googleapis.com
 • Google-analytics.com
 • Twitter.com
 • Youtube.com
 • Instagram.com
 • Pinterest.com
 • Linkedin.com
 • Bing.com
 • Hotjar.com
 • Doubleclick.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Löwik Wonen & Slapen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lowikmeubelen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Löwik Wonen & Slapen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Löwik Wonen & Slapen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lowikmeubelen.nl.